qui sóm serveis clients assessorament enllaços software zona privada  
 
  Gestimpost :: serveis :: Col·laboració amb la inspecció  
 

Membre de la FEDERACIÓ DE RECAUDADORS DE TRIBUTS

COL·LABORACIÓ AMB LA INSPECCIÓ-ACTUALITZACIO DE DADES CADASTRALS

  • I.A.E. -> Se efectua una actualització de les dades censals de l’IAE de activitats subjectes al impost i també d’activitats possiblement subjectes a altres taxes i preus públics.
  • I.B.I. (Urbana y Rustica) Realitzem les comprovacions, treball de camp, per recavar tota l’ informació alfanumèrica i gràfica que permeti comprovar la existència de construccions sense donar l’alta en el padró del I.B.I. i que a la vegada genera:
    • Una millora de la imatge municipal.
    • Un augment dels ingressos pels beneficis econòmics de las actes de inspecció (liquidació i cobrament dels exercicis anteriorment no declarats).
    • Augment del pressupost ordinari d’ingressos per l’adició als padrons de contribuents localitzats mitjançant la inspecció.

 

 
     
  GESTIMPOST S.L. | Aplicacio RECANET | Avís Legal | Contacte   Català | Castellano