qui sóm serveis clients assessorament enllaços software zona privada  
 
  Gestimpost :: serveis :: Gestió Tributària  
 

Membre de la FEDERACIÓ DE RECAUDADORS DE TRIBUTS

GESTIÓ TRIBUTÀRIA

Gestionem els següents tributs:

 • Impost sobre Bens Immobles (IBI)
  • Urbana
  • Rustica
 • Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE)
 • Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica
 • Impost sobre el Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana
 • Impost sobre Construccions, Instal•lacions i obres
 • Taxes i preus públics
  • Recollida Brossa
  • Aigua
  • Clavegueram
  • etc
 • Altres Ingressos de Dret Públic.
 • Contribucions Especials
 • Quotes Urbanístiques
  • Multes
  • etc

Assessorament en tot lo relatiu a les ordenances fiscals, aplicació de les mateixes, defensa si se escau davant el Tribunal corresponent.
Qualsevol altre aspecte relacionat amb la matèria de gestió i recaptació.

 
     
  GESTIMPOST S.L. | Aplicacio RECANET | Avís Legal | Contacte   Català | Castellano